תשתיות ופיתוח

במהלך השנים, בפרויקטים אותם אנחנו מתכננים בשלב התב"ע והבינוי ראינו שכאשר אנחנו לוקחים על עצמנו גם את תכנון התשתיות, המוצר הסופי נכון יותר, מהיר יותר ומתואם יותר.

לפיכך מועסקים במשרד מתכנן מים ביוב ותשתיות זורמות, אדריכלית נוף העוסקת בתכנון הפיתוח וצוות יועצים חיצוני אותו אנחנו מעסיקים כבר שנים (בכל פרויקט יש התאמות של היועצים לגופו של עניין).

תהליך התכנון מנוהל ע"י יוסי בשיתוף פעולה עם צוות תכנון הנבנה לכל פרויקט בנפרד.

מאחורינו תכנון עשרות פרויקטים של תשתיות ופיתוח של שכונות וישובים מסוגים שונים, ומאות פרויקטים של תשתיות ופיתוח של מתחמי מגורים, מבני ציבור ותעשייה ובתי מגורים.