תכניות בנין עיר ותכניות בינוי

תכנון ערים נתפס אצלנו במשרד כשילוב מרתק בין ההליך המקצועי העובדתי (ניתוח נתוני הפרוגראמה היבשים, סקרים מקצועיים, בדיקת תכניות בשכבות התכנון שמעל, ותכניות אחרות) לבין החזון ושאר הרוח הארכיטקטוניים שאותם אנחנו רוצים להשיג (אנחנו באים לתחום הזה מתוך האדריכלות) ובין חובתנו המקצועית לשמור על האינטרס הציבורי.

 מאחורינו תכנון של מאות תכניות בניין ערים החל מתכניות מתאר לישובים בשטחים של כמה אלפי דונמים דרך תכניות של שכונות ועד תב"עות נקודתיות למבנה בודד.

 נסיון רב הצטבר במשרד בתכניות בינוי מפורטות לביצוע בשכונות מגורים, אזורי תעשיה ותעסוקה ובפרויקטים יחודיים ובעבודה מול רשויות התכנון השונות המוכרים לנו זה שנים.

 יוסי הוא בעל תואר בבינוי ערים, אליו מצטרפת אדריכלית מתכננת ערים נוספת במשרד ויחד עם צוות היועצים המקצועיים שהוגדרו לפרויקט אנחנו מקדמים את תהליך התכנון ברצף ובלוחות זמנים מוגדרים עד לקבלת התוקף לתכנית.