קיבוץ מעפיל

קיבוץ מעפיל

תאור כללי: קיבוץ המעפיל נכנס בתחילת שנות האלפיים להליך התחדשות כלכלית וחברתית, וכחלק ממנו הוחלט על שיוך נכסים ובניית כ-70 יח"ד חדשות בבנייה מרוכזת לחברים שהצטרפו (בעיקר משפחות צעירות) וזאת בתחום הישוב הקיים.
המשרד מלווה את כל הצד המקצועי שקשור עם תכנון ובניה בתהליך המיוחד הזה, ומשמש כאדריכל הישוב גם בנושאים אחרים.

מזמין: קיבוץ "המעפיל"

פירוט שירותים:
• הכנת תכנית תב"ע ותכנית שיוך נכסים לשטח המגורים בישוב.
• תכנית בינוי מפורטת לשטח הנ"ל בקיבוץ (150 יח"ד קיימות ועוד כ- 100 חדשות).
• תכנון דגמי הבתים בבניה המרוכזת החדשה והתאמתם למשתכנים.
• תכנון התשתיות הציבוריות והפיתוח .
• ניהול וליווי הפרויקט בתהליך הביצוע.