נאות נורדיה

נאות נורדיה

תאור כללי: שכונת קהילתית של כ- 270 יח"ד צמודות קרקע בצמוד למושב שיתופי "נורדיה" שבשרון. נאות נורדיה היא אחת השכונות הקהילתיות הראשונות שנבנו בצמוד לישוב שיתופי קיים, והמהוות חלק ממנו. השכונה תוכננה בשפה כפרית והיא משתלבת עם אופי הישוב הקיים מתוך מטרה שלא ייווצר פער בין הבתים הקיימים לחדשים וזאת בשפה ארכיטקטונית עכשווית, וכן לאפשר פיתוח מעטפת ירוקה רחבה יחסית סביבם.

הישוב היום נראה הומוגני, בשפה עיצובית דומה (למרות השוני הראשוני בין חברי המושב השיתופי והמשתכנים החדשים) ונחשב לאחד המוצלחים במועצה האזורית לב-השרון.
הפרויקט בוצע בשלבים, כאשר בשלב הראשון גובשה קבוצה של 50 משפחות אשר בנו ביתם בבניה מרוכזת תחת ניהול משרדנו, ובהמשך הוקמה חברה יזמית שפיתחה את השטח ובנתה את בתי המגורים (באותם דגמים) למשפחות מצטרפות נוספות.

מזמין: מושב "נורדיה" וחברת בוני נורדיה בע"מ.

פירוט שירותים:
• הכנת תב"ע (בשטח של כ- 160 דונם) אשר שינתה את הייעוד מקרקע חקלאית למגורים.
• הכנת תכנית בינוי מפורטת לביצוע .
• תכנון כל התשתיות הצמודות ותשתיות העל.
• תכנון בתי המגורים על בסיס דגמים והתאמת המבנים לרוכשים.
• ניהול הפרויקט.