מבני ציבור, מסחר ותעשיה

תכנון המרחב הציבורי הופך את האדריכל, מעבר לכישרונו, מקצועיותו וניסיונו – לשליח ציבור. רק שילוב נכון בין ההכרה בצרכי המזמין ותקציבו לבין אינטרס המשתמש (הציבור ו/או המשתמש הייעודי) תחת שפה ארכיטקטונית מתאימה אותה מביא האדריכל, יגרום לתכנון מבנה ציבור נכון.

למשרד ניסיון בתכנון בתי אבות ומגורים מוגנים, בית ספר לחינוך מיוחד, מועדונים ומועדוני נוער, בית חולים סיעודי ומחלקות סיעודיות נפרדות, מבנים מסחריים ומשרדים מסוגים שונים (ממבנים קטנים עד מגה פרויקטים), מפעלי תעשייה במגזר העירוני והכפרי, תכנון מבנים מסחריים באזורי שימור ושחזור ועוד.

לכל פרויקט מוקצה צוות תכנון הכולל, בנוסף ליוסי, אדריכל אחראי עם ניסיון בתחום בו עוסק הפרויקט ועובדים נוספים המפיקים את מערכת התכניות הנדרשת. יוסי מתווה את התכנון המוקדם, מתאם את התכנון מול היועצים ומקדם את הליכי האישור מול רשויות התכנון.

השפה הארכיטקטונית, אופי וצורת המבנה, הוא פרי עבודת צוות. אדריכלים צעירים משולבים בו ומטמיעים את כישרונם בכל התהליך. התוצאה היא מבנים עכשוויים בעלי נוכחות ארכיטקטונית ורמת שביעות רצון גבוהה של המשתמשים.